عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو

توهین و فحاشی کاربران ایرانی

مصدوم شدن رونالدو به وسیله دیمیتری پایت بازیکن فرانسه کافی بود تا فحاشی کاربران ایرانی در اینستاگرام پایت بازیکن فرانسه اوج بگیرد و کاربران ایرانی این بازیکن را مورد هجمه خود قرار دهند.

این اتفاق ناگوار برای چندمین بار است که اتفاق می افتد و مایه تاسف بسیار می باشد.

متاسفانه فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو به حدی زشت و زننده است که اکثر قریب به اتفاق کامنت ها قابل انتشار نیستند.

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو,دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت بازیکن فرانسه,dimitri payet,dimitri payet instagram,ماجرای حمله با اینستاگرام بازیکن فرانسه,نام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,اینستاگرام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,واکنش عادل فردوسی پور به حمله به بازیکن فرانسه,دانلود فیلم و کلیپ,ماجرای توهین و فحاشی به بازیکن فرانسی,بازیکنی که رونالدو را مصدوم کرد؟,کامنت های کاربران در توهین به بازیکن فرانسه

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو,دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت بازیکن فرانسه,dimitri payet,dimitri payet instagram,ماجرای حمله با اینستاگرام بازیکن فرانسه,نام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,اینستاگرام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,واکنش عادل فردوسی پور به حمله به بازیکن فرانسه,دانلود فیلم و کلیپ,ماجرای توهین و فحاشی به بازیکن فرانسی,بازیکنی که رونالدو را مصدوم کرد؟,کامنت های کاربران در توهین به بازیکن فرانسه

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو,دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت,اینستاگرام دیمیتری پایت بازیکن فرانسه,dimitri payet,dimitri payet instagram,ماجرای حمله با اینستاگرام بازیکن فرانسه,نام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,اینستاگرام بازیکن فرانسه که رونالدو را مصدوم کرد؟,واکنش عادل فردوسی پور به حمله به بازیکن فرانسه,دانلود فیلم و کلیپ,ماجرای توهین و فحاشی به بازیکن فرانسی,بازیکنی که رونالدو را مصدوم کرد؟

عکس های توهین و فحاشی کاربران ایرانی به پایت بازیکن فرانسه و ضارب رونالدو