Print Friendly Version of this page pdf
نظرها: 0
0 0
 • (رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
 • یادداشت /

  « حجاب غفلت ، علت تامه خسران ناشی از برجام » / سید مختار موسوی

  عصر بهبهان : اگر تیم مذاکره کننده ماهیّت مأموریت خودرا می شناختند ، ومی دانستند که از طرف چه ملتی وبا چه روحیه وبا چه درجه از ایمان واعتقاداتی وارد میدان مذاکره شده اند ، ویا شناخت ومعرفت کافی نسبت به دشمن ورقبای خود در مذاکره واهدافی که آنها در این مذاکره دنبال می کنند داشتند ، ویا با عمق ارزش وجایگاه آنچه دارند بر سر آن مذاکره وگفتگو می کنند آشنایی داشتند ، هرگز خروجی وماحصل مذاکرات وتوافق آنها ، این همه خسران ببار نمی آورد .


  بسمه تعالی                                       « حجاب غفلت ، علت تامه خسران ناشی از برجام »  دراین یادداشت قراراست اجمالاً به چیستی وچرایی عدم موفقیت دولت یازدهم وتیم مذاکره کننده هسته ای آن ، در دستیابی به اهدافی که در فرآیند مذاکرات هسته ای وبرجام دنبال می کردند  ووعده تحقق آنهارا به مردم داده بودند ، و مغبون شدن آنها در برجام ومتضررکردن ملت بزرگ ایران اسلامی و همچنین شناخت علل وعوامل موثردر این ناکامی بزرگ و خسارت زایی وزیانباربودن برجام وایضاً شناسایی علت تامه این خسران پرداخته شود.

  براستی چرا با وجود رهبری فرزانه وحکیم وروشن ضمیرکه محبوب خدا وخلق خداست  ودر عین حالیکه که درمقام محبت الهی جایگاه ویژه ای دارد  ، و همواره با لسان الهی اش ، چاله ها وچاهها ودیگرخطراتی که در مسیر مذاکرات ، پیش روی مذاکره کنندگان بوده را هشدار داده وبدعهدی دشمن وذات اسلام ستیزی وعمق دشمنی  شیطان بزرگ با انقلاب اسلامی ودسیسه کاری ودغل بازیهای سیاست مداران آمریکایی را همواره یادآوری کرده وخطوط قرمز را بطور شفاف برای دولت وتیم مذاکره کننده ترسیم وباید ونباید ها این مهم را تذکر داده وسرانجام آن شرایط 9 گانه که در واقع ضمانت پیروزی و جبران کاستی هایی بود که اعمال شده را رسماً وکتباًب ه دولت وشخص رئیس جمهور ابلاغ نموده اند وبا وجود  « قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»  مصوب  22 /7 /1394  مجلس شورای اسلامی ،  چرا خروجی برجام ، دولت یازدهم  را مغبون نمود که نوع این غبن هم افحش است وهر فرد مبتدی در امر سیاست واقتصاد آنرا درک ولمس می کند ؟ وچرا براحتی آمریکا از همان روز اول اجرای برجام که دولتمردان ما وحامیانشان در ایران جشن گرفته بودند ، آمریکا برجام را با تحریم چند شخصیت وشرکت جدید ایرانی نقض نمود ؟ وحالا هم خیلی راحت وبدون کوچکترین مانعی قانون داماتو وتحرم های 10 ساله هسته ای وغیر هسته ای راتمدید کرده و جمهوری اسلامی ایران را دچار خسران مادی ومعنوی غیر قابل جبرانی نموده است ؟؟؟!!!

  نگارنده معتقد است تنها عامل ویا به تعبیری علت تامه وعلت العلل ناکامی دولت یازدهم درماجرای برجام ، که آنرا به خسارت محض وخسران مطلق برای ایران تبدیل نموده است ، عامل غفلت بوده که به حجابی تبدیل شده که مانع از نفوذ نورکلام ولایت و ندیدن چاله وچاههای پیش ر و عدم استماع انتقادات منتقدین دلسوز و عدم توجه به دسیسه های دشمن شده است .

  آری حجابِ غفلت ، دولت را از واقعیت ها  وبایسته ها وملزوماتی که می بایست در دفاع از حقوق عمومی وپاسداری ازحیثیت نظام اسلامی وصیانت از دستاوردهای هسته ای وایستادگی ومقاومت در برابر زیاده خواهی های دشمن حیله گر ومکار وشیطان صفت واستقامت وپایداری بر خطوط قرمز اعلامی از سوی مقام عظمای ولایت  نصب العین خود قرار می داد  ، وخود نیز بر اهمیت وحیاتی بودن آنها مذعن واقف بوده دور کرد .

  حجاب غفلت  ، خروجی  برجام را به خسارت محض و دشمن را به نقض آن تبدیل و ترغیب نموده است . و از آنجایی که عرفای سلف ومعاصر معتقدند که غفلت انسان که نقطه مقابل بیداری وبصیرت وهشیاری است ، انسان را از وادی نور به وادی ظلمت تنزل می دهد ، بدیهی است که حجابِ غفلت ، دولت وتیم مذاکره کننده هسته ای را دروادی ظلمت قرارداد ودر نتیجه آنهارا از خطرات احتمالی ودیدن واقعیت ها وشنیدن حقایقی که خود برآنها آگاه وبصیر بوده اند غافل نمود . واین از آثار ونتایج غفلت است .

   واما چرا غفلت ؟واین غفلت قدّار وزیانبارچیست و عوامل آن کدام است؟

  معنای غفلت

   بزرگان اهل ادب ولغت گفته اند : « غفلت » دارای مفهوم وسیع و گسترده ای است که هر گونه بی خبری  از شرایط زمان و مکانی که انسان در آن زندگی می کند  و همچنین بی توجهی به پیام ها ونشانه ها وهشدارهایی که حوادث تلخ و شیرینی را به انسان  متذکر می شوند را شامل می شود. .

  راغب می گوید : غفلت ، سهو و لغزشی است که انسان را به خاطر کمی مراقبت و هشیاری فرا می گیرد. «رَجُلٌ غُفْلٌ»؛ مرد بی تجربه و ناآزموده را گویند. «مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا»؛ «آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم.»

  در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن» می خوانیم: «غفلت، غایب شدن چیزی از خاطر انسان و عدم توجّه به آن است و گاهی در مورد بی توجهی و روگردانی از چیزی نیز استعمال شده است . پس غفلت  به معنای کم توجهی و بی خبری از حقایق نیزآمده است .

  پس می توان چنین نتیجه گرفت که «غفلت»، بی توجّهی و یا کم توجّهی به سرنوشت و سعادت دنیا و آخرت انسان است ؛ به گونه ای که فرد غافل، رفتار و اعمال خویش را بدون دقّت و آینده نگری دنبال می کند و به حقایق دنیا و آخرت توجّهی ندارد وبه هشدارها وپیامهای افرادی بصیر وبیداری که در کنار او هستند نیز بی تفاوت است .

  مرحوم طبرسی درمجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‌۱، ص ۲۶۵.  در تعریف آن گفته‌اند ؛ رفتن چیزی از ذهن، بعد از توجّه به آن است : « الْغَفْلَةُ السَّهْوُ عَنِ الشَّیْ‌ءِ . یعنی رئیس جمهور ما وتیم مذاکره کننده دردشمنی آمریکا ومتحدین او در مذاکرات هسته ای ، ذات بدعهدی آمریکا وشیاطن صفتی آنها آگاه بوده اند ، لیکن توقعات ودستاوردهای متوهمانه وخیالی که از برجام برای خود تصور می کردند ، واینکه مترصد ومستعد بودند که به هرقیمتی به این اهداف خیالی برسند ، آنهارا از واقعیاتی که خود آگاه برآن بودند واز جمله هشدارهای رهبری معظم انقلاب اسلامی غافل نمود وسرانجام آن شد که نباید می شد .

  علمای علم اخلاق ، غفلت را سستی فرد از توجه به آنچه در نسبت با وی مهم است ، تفسیر کرده اند : غفلت ، فتور نفس از التفات و توجه به امری است که غرض مطلب عاجل یا آجل نفس در آن است . بر اساس این تعریف ، صرف بی خبری، غفلت انگاشته نمی شود بلکه غفلت اهمال ورزی فرد نسبت به امور مهم در معیشت این جهانی و یا زندگی اخروی خود است . عده ای غفلت را به طور کلی پیروی کورکورانه نفس، در هر آنچه می خواهند ، دانسته و برخی آن را بیهوده سپری کردن زمان تعریف کرده اند [1] .

  متعلق بی خبری امری حاضر است . غفلت، بی خبری از امری است که در معرض توجه وبصیرت است ، به گونه ای که بی توجهی به آن از کسی متوقع نیست . غفلت، بی توجهی پس از آگاهی و توجه است ؛ به عبارت دیگر، غفلت بی خبری ثانوی است و نه ابتدایی. امری در ذهن فرد حاضر است ولی به دلایلی مورد فراموشی واقع می شود و فرد نسبت به آن بی خبر می گردد [2].

  خداوند سبحان در قرآن کریم آیه شریفه 179 از سوره مبارکه اعراف در این باره می‌فرماید : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ »

  ترجمه : (به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [= عقلها] یی دارند که با آن (اندیشه نمی‌کنند، و) نمی‌فهمند؛ و چشمانی که با آن نمی‌بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه‌گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند)! )

  خداوند تبارک وتعالی دراین آیه شریفه بما فرموده است : «  برخی از انسان‌ها ‌با آن‌که دل دارند ولی نمی‌فهمند ، چشم دارند ، اما بینایی ندارند ، گوش دارند ، ولی با آن نمی‌شنوند ، آنها همان کسانی هستند که غافل‌اند»!

  امام العارفین امیرقلم وبیان مولا امیر المومنین علیه السلام دراین باره فرموده اند :

   «« مالى أراكُمْ أشْباحاً بِلا أرْواحٍ، وَ أرْواحاً بِلا أشْباحٍ، وَ نُسّاكاً بِلا صَلاحٍ، وَ تُجّاراً بِلا أرْباحٍ، وَ أيْقاظاً نُوَّماً، وَ شُهوداً غُيَّباً [3]. »»

   ترجمه : ( چه شده كه شما را چون پيك بى جان و جان بى‏پيكر مى‏بينم؟ (كنايه از اين كه بعضى چون مردگان بى‏چشم و گوش و برخى با چشم و گوش ولى دنياپرست). چه شده كه شما را عبادت كنندگان بى تقوا و تاجران بدون سود و بيداران چون خواب و حاضران چون غايب مى‏نگرم .)

   «« أيُّهَا الغافِلُونَ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، وَ التّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ، ما لى أراكُمْ عَنِ اللَّهِ ذاهِبينَ، وَ إلى غَيْرِهِ راغِبينَ؟[4] »»

   ترجمه : ( اى مردمى كه از حقايق غافل بوده و از شما غافل نيستند! اى كسانى كه بر اثر فريب دنيا طاعت خدا و رسول را ترك كرده و به زودى آنچه را دارند از ايشان خواهند گرفت، چه شده شما را مى‏بينم از خدا دورى جسته و به غير او رو آورده و دوستى نموده‏ايد؟!یکی از نشانه های غفلت ، بی اعتنایی به عوامل هشدار دهنده وبیدار کننده است . همچانکه دولتمردان وتیم مذاکره کننده به هشدارهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی وانتقادات وپیشنهادات دلسوزان نظام بی توجه وغافل بوده اند .)

  بنابراین غفلت زائیده غروز ، خود خواهی وهوا پرستی ، سطحی نگری ، بی بصیرتی  ، عدم انتقاد پذیری وعدم تعلق به اصول وآرمانهایی که غافل به آنها واقف است ومی داند که موظف ومکلف به  پاسداری از آنها ست . است   

  به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی در سخنرانی که در شب سیزدهم ماه محرم در حسینیه القائم منتظر(عج)  بیان شده در بررسی علل واقعه عاشورا و تاریخ کربلا جمله زیبایی درباره غفلت وآثار آن بیان کرده اند . ایشان ضمن معرفی نمودن غفلت به زیتانبار ترین دشمن فرموده اند : « اگر امّتی غفلت کند، ذلیل و نحس خواهد بود و زیر پا می‌رود . در طریق بندگی، بالاترین سمّ مهلک؛ غفلت است و اگر کسی دچار بشود، امام را به قتلهگاه، میبرد و دین، دیگر دین نیست و جز، ظاهری از دین، چیزی نخواهد داشت و به حقیقت، دشمنش او را با این غفلت، به پرتگاه می برد .

  حال گوش جان می سپاریم به کلمات قصار اما پرمغز وپرمحتو از امام العارفین ، امیر قلم وبیان مولا امیر المومنین (ع) در باره غفلت از کتاب غررالحکم

  (( الغَفْلَةُ فَقْدٌ :  یعنی غفلت، موجب گم كردن (راه حق) است . الغَفلَةُ ضِدُّ الحَزْمِ : غفلت، ضد هوشیاری است. فی السُّكُونِ إلی الغفلَةِ اِغْتِرَارٌ : روی آوردن به غفلت، موجب فریب خوردن است. الغفلة أضر الاعداء : غفلت از بزرگترين، دشمنان انسان است . الغفلة ضلال النفوس و عنوان النحوس : غفلت مايه گمراهی افكار و سرلوحه نحوست ها است.  احذروا الغفلة فإنها من فساد الحس.از غفلت بپرهيزيد، چون غفلت باعث فساد حس می شود.))

  اگر تیم مذاکره کننده ماهیّت مأموریت خودرا می شناختند ، ومی دانستند که از طرف چه ملتی وبا چه روحیه وبا چه درجه از ایمان واعتقاداتی وارد میدان مذاکره شده اند ، ویا شناخت ومعرفت کافی نسبت به دشمن ورقبای خود در مذاکره واهدافی که آنها در این مذاکره دنبال می کنند داشتند ، ویا با عمق ارزش وجایگاه آنچه دارند بر سر آن مذاکره وگفتگو می کنند آشنایی داشتند ، هرگز خروجی وماحصل مذاکرات وتوافق آنها ،  این همه خسران ببار نمی آورد .

   بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته چنین می توان نتیجه گیری کرد که : « توقعات مادی وسیاسی پیش روی تیم مذاکره کننده وهَّم غَّم دولت یازدهم که در به سرانجام رساندن برجام به هرقیمتی جمع وخلاصه شده بود ، خوش بینی زایدالوصف ناشی ازعدم شناخت دشمن ورقبای حاضر درآن سوی میز مذاکره ، وآشنا نبودن با قصد ، انگیزه ، اهداف وبرنامه هایی که رقیب را راغب وتشویق به حضور در مذاکرات نموده بود ؛ تلاش بی تدبیرانه برای جامه عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی رئیس جمهوریازدهم که بدون مطالعه وتعمق و بدون احتساب احتمالات وصرفا از روی احساسات وگرایشات ودلبستگی های وافر سیاسی ، در قالب شعار به مردم داده شده بود ، غروروخود خواهی بیش از حد ، واولویت دادن فروعات غیرضروری بر اصول وضروریات وبایدهای انقلاب اسلامی ،وترجیح بلامرجح حقوق عمومی ملت وحیثیت سیاسی نظام بر منافع ومطامع حزبی وتمایلات گروهی وعلائق شخصی ، رئیس جمهور وتیم مذاکره کننده را در فرآیند مذاکرات هسته ای دچار غفلت وشتابزدگی عجیبی کرده بود .

  این غفلت وشتاب زدگی وعناصربوجود آورنده آن ، به حجابی تبدیل شد ، که مانع نفوذ نورناشی از کلام ولایت وعدم استماع هشدارها ونادیده گرفتن خطوط قرمز هایی که از سوی مقام عظمای ولایت بیان وترسییم می شد در دل متصدیان ومتولیان امرگردید . و متعاقباً نیز دیگر گوش شنوایی برای شنیدن فریادهای وا هسته ای دلسوزان و توجه به انتقادات منتقدین مصلح وجود نداشت .اگر غیر از این بود وتیم مذاکره کننده به همه امور از جمله عهد شکن بودن آمریکا وشیطان صفت بودن آنها هوشیار بود وتوجه داشت وهشدارها تذکرات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را آنگونه که بیان شده را مورد توجه وعمل قرار می داد قطعا چنین فجایعی به بار نمی آمد .

  امیدوارم غافلین مخاطب این یادداشت بنا به فرموده امام علی (ع) که فرموده اند : (مَنْ نَامَ عَنْ عَدُوِّهِ أَنْبَهَتْهُ الْمَكَايِدُ[5] . ) یعنی : « هر کس از دشمن خود غافل شود دسیسه ها او را به خود آورد » . امروزبا نقض های مکرر برجام ودسیسه های دشمن به خود آمده ومتوجه ومتنبه شده باشند . وحداقل به درخواست اکثریت قریب به اتفاق ملت بزرگ وفهیم ایران اسلامی ومقام عظمای ولایت و مطابق با قانون اقدام متناسب ومتقابل مبنی برضرورت والزام دولت به مقابله به مثل با رفتارهای ناقض برجام، واعاده وضعیت فعالیت های هسته ای به حالت قبل از توافق هرچند که بعبد به نظر می رسد لبیک بگویند .

  الاحقر سید مختار موسوی

  تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴:۵۲ | یکشنبه, ۲۸ / آذر / ۱۳۹۵
  اشتراک گذاری

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

  Leave a reply

  نام:: فیلد اجباری.
  آدرس رایانامه: غیر فعال
  وبسایت::
  دیدگاه: فیلد اجباری.