Print Friendly Version of this page pdf
نظرها: 1
0 0
 • (رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
 • یادداشت/

  توهّم عمیق ، جهل مرکب واشتباه فاحش 28 ساله اصلاح طلبان

  عصر بهبهان : امروز حضرات اصلاح طلب ، هیچ تعهد والزامی به حمایت از مظلومین عالم مثل فلسطین وغزه ولبنان عراق سوریه ندارند ، وقطعا به تداوم راه شهدای انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی وشهدای هسته ای وشهدای مدافع حرم علاقه ای نداشته وندارند  از تاریخ پیدایش تفکر به اصطلاح اصلاح طلبی وفعالیت سیاسی مدعیان اصلاحات در ایران ، هر زمانی که در آستانه برگزاری انتخابات قرار گرفته ایم ویا انتخاباتی در این ممکلت برگزارشده است ، که نتیجه آن در راستای تأمین منافع اصلاح طلبان نبوده است ، ویا حتی قبل از برگزاری انتخابات ها ، از آنجایی که بدون استثناء تمامی رهبران وبزرگان مدعیان اصلاح طلبی در ایران ، بر خلاف معنا ومفهوم زیبای اصلاحات که زیر علم آن سینه می زنند ، هرگز به فکر اصلاحات اسلامی از نوع ناب محمدی آن وتغلیظ وتقویت نمودن صبغه توحیدی و ارتقاء بخشیدن به وجهه دینی در نظام وجامعه اسلامی نبوده ؛ وتقویت وگسترش دامنه نفوذ کلام ولایت وصبغه الهی نمودن جمیع قوانین ومقررات ، در نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستور کار آنان نبوده وبطورکلی ، چنین قصد وآهنگی در قاموس آنها جایگاهی ندارد ، بلکه در عمل مترصدند که در نقطه مقابل آنچه بیان شد حرکت کنند ، موجب گردیده که حضرات اصلاح طلب همواره در فضای توهم وخیال پردازی وآرزو انگاری تنفس سیاسی داشته باشند .

  بنابراین باتوجه به این واقعیت غیر قابل انکار ، واینکه تاریخ 28 ساله اصلاح طلبان نشان داده که آنان ، در عمل وباطن مسیری به غیر از خط ولایت وصراط مستقیم انقلاب اسلامی را قصد نموده ، و بر خلاف نقشه راهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ومقام عظمای ولایت ونظام اسلامی ؛ برای انتخابات اسلامی ورسیدن به اصلح مورد نظر اسلام ناب محمدی (ص) وولایت ترسیم نموده حرکت کرده ومی کنند ، ومضافاًایستادگی بر اصول وآرمانها وصیانت از ارزشهای شناخته شده نظام ولایی را برنمی تابند ، واین مهم را طور دیگری قرائت و معنی می کنند ، وباور قلبی ومعرفت عمیق واعتقاد باطنی والتزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ندارند ، وعلاقه ای به توسعه وپیشرفت واستقلال حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ندارند ، و مخالف امتزاج دین وسیاست که شاه بیت قانون اساسی وگفتمان انقلاب اسلامی واندیشه ولایی است می باشند ، موجب گردیده که این حضرات خودرا تافته جدابافته از ملت ونظام اسلامی وانقلاب اسلامی بدانند .

  1. با التفات به مطالب پیش گفته واینکه امروز حضرات اصلاح طلب ، هیچ تعهد والزامی به حمایت از مظلومین عالم مثل فلسطین وغزه ولبنان عراق سوریه ندارند ، وقطعا به تداوم راه شهدای انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی وشهدای هسته ای وشهدای مدافع حرم علاقه ای نداشته وندارند ، و به گفتمان مقاومت وپایداری واصل تولی وتبرای سیاسی که درعمل ، درحمایت ازمظلومان ومسلمانان تحت ستم واستکبارستیزی وصهیونیسم ستیزی متجلی می شود باوری ندارند ، وهرگز دغدغه های جامعه ولایی ومردم متدین برای آنها ارزشی نداشته است ، ودر تمام این سالها نیز ، از ترس مواجه شدن با قهر وغضب مردم متدین ودین مدار ایران اسلامی ، جرأت نداشته اند مخالفت خودرا در بصورت رسمی وبا صدای رسا اعلام کنند ، لیکن ا این فاصله عمیق سیاسی وایدئولوژیکی واختلاف عقیدتی باطنی اصلاح طلبان ، موجب شده ، که حضرات دگر اندیش اصلاح طلب ، اولا نظام مقدس جمهوری اسلامی ، ولی فقیه زمان ، قانون اساسی ، واصول وآرمانهای شناخته شده نظام وجامعه ولایی متعهد را یک جناح وحزب تلقی نموده ورقیب خود پندارند ، .

  همین تفکر وپندار غلط موجب شده که ، هریک از مقامات ارشد ومسئولین دلسوز نظام ، در صراط مستقیم نظام اسلامی ، وقانون اساسی وخط ولایت حرکت کرد ، و یا چنانکه در ایام انتخابات مسئولی از سر دلسوزی وانجام تکلیف قانونی وشرعی ، مردم را به حضور حداکثری تشویق وبه سمت سوی انتخاب اصلح مورد نظر نظام وقانون اساسی وولایت هدایت نمود ، وشاخص های اصلح را معرفی وجامعه را از حیله ونیرنگ نا اهلان ونامحرمان وتلاش این نابخردان برای نفوذ به حریم نظام آگاه وآنان را به دوری از چنین عناصر خطرناکی فراخواند ، فورا فریاد والیلتا ومظلوم نمایی سرمیدهند وداد ازتبعیض ودخالت مسئولین نظام در انتخابات وحمایت آنها از جناح خاصی سرمی دهند .

  عجیب تر اینکه ، همین رفتار قانونی وشرعی که در حقیقت تکلیفی است که برذمه همه ایرانیان انقلابی ولایتمدار است وعمل مطابق اصل است ، را عامل تقلب در انتخابات معرفی می کنند . سپس در اعتراض به آن ، قرآن وومساجد حسینیه ها را به آتش می کشند وبه عاشورای حسینی وعزاداران حسینی هتک حرمت می کنند وچادر از سرزنان مسلمان با حجاب میکشند وجوانان مومن را به شهادت می رسانند . واسم مباشران ومعاونان وشریکان چنین جنایات هولناکی را آدم های خداجو می گذارند ....

  مگرغیر از این است ، که در مملکت انقلابی ایران اسلامی ، اصل خدا ، قرآن ، اسلام ناب ، ولایت وقانون اساسی است . خب بدیهی است که همه ی فعل ترک وفعل ها ، یا تمامی بایدها ونباید ها ، الزاماً ومتبایناً براساس این اصل پایه گذاری واجرایی شوند ؟ مگر حضرت امام خمینی (ره) نفرموده اند که : « اهمیت حفظ جمهوری اسلامی ایران از نمازهم بیشتر است ؟ » وامام خامنه ای عزیز هم آنرا بارها تکراز نموده ومراجع اعظام تقلید هم براین مهم فتوا داده اند ؟

  پس بدون تردید ، همانطوریکه حداوند سبحان فرموده هرکس دین اورا یاری کند خدا هم اورا یاری خواهد کرد ؛ وهر کس تقوایش بیشتر پیش خدا عزیزتر وگرامی تر است ، ما هم که بنده همین خدا هستیم وبراساس دستورات همین خدا انقلاب کرده وانقلاب خودرا بر مبانی دین همین خدا وبا هدف جلب رضایت خدا ونزدیک تر شدن به خدا به ثمر رسانده ایم ، باید از خدای خود تبعیت وامتثال داشته باشیم وخدایی عمل کنیم .

  یعنی هر کس در نظام جمهوری اسلامی ایران انقلابی ترعزیز تر ، هرکس ولایی تر گرامی تر ، هرکس حاضر است برای صیانت وشکوفایی وپیشرفت این انقلاب وحکومت اسلامی خون بدهد اولی تر، هرکس بر اصول وآرمانهای انقلاب اسلامی وفادارتر اصلح تر است . ووظیفه تک تک مسئولینی که دراین مملکت مسئولیت دارند ، از یک دهدار روستا گرفته تا وزیر ووکیل مجلس ورئیس جمهور وبالاتر از همه مقام عظمای ولایت ، وظیفه شرعی وملی وقانونی وانقلابی دارند ، از این صالحان ومجاهدان وبندگان انقلابی ولایی خدای سبحان که هموطنان شریف وبصیر ما هستند ، حمایت کنند ، وآنان را بعنوان الگو واسوه به همه ملت معرفی کنند ، از ملت بخواهند که در همه انتخابات از اینگونه افراد حمایت نمایند .

  آیا اگر رهبر فرزانه وحکیم انقلاب اسلامی ، یا رئیس قوه قضائیه ، ویا دبیر شورای نگهبان ویا ائمه جمعه ویا هر مسئول دلسوز انقلابی فرمودند : برای جلو گیری از ورود نامحرمان وناهلان به حریم ناموس انقلاب اسلامی ، به افرادی رأی بدهید که عاشق نظام اسلامی وفادار به اصول وآرمانها ی انقلاب اسلامی هستند ، تنشته شهادت در راه ائتلای انقلاب اسلامی هستند و ومتخلق به اخلاق الله ومتعهد به قانون اساسی ومتخصص هستند ، واز غربگرایان سکولاریسم وکج اندیشان وفتنه گران وخواص مردود وانقلابیون خسته وفرسوده وبریده از متن انقلاب دوری کنید ، می شود حرفهای جناحی وحمایت از یک جناح خاص . می شود حمایت از یک کاندیدای خاص ؟؟؟!!!!

  «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِت اَقدامَکُم[1] »

  اگر خدا را یاری کنید، او شما را یاری می کند و شما را ثابت قدم می دارد.

  «وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُهُ [2]»

  و خدا قطعاً یاری کننده خود را یاری می کند.

  رسول خدا (ص) می فرماید : « هر كس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست ميدارد و هر كس با آنان دشمن باشد دشمن من است[3] » 

  در حدیث دیگری پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) فرموده : 

  «اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبْتُمْ؛ من با هر کس که با شما (حسن و حسین(ع)) در صلح باشد، در صلح و سازشم و با هر کس با شما در جنگ باشد، در جنگم [4]»

  اَلْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ مَنْ أَحَبَّهُما فَفِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَبْغَضَهُما فَفِی النّارِ.[3]

  « هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، در بهشت است و هر کس آنها را دشمن بدارد، در آتش است. [5]» [3] .

  ما از این آیات وروایات درس می گیریم که ، هرکس در ایران اسلامی مؤمن تر به انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه وقانون اساسی است ، هرکس وفادارتر به اصول وآرمانها و ارزشهای اسلامی وانقلابی است ، هرکس استکبار ستیز تروصهیونیسم ستیزتر ، هرکس در این اهداف مجاهد تر وپرتلاش تر ، نسبت به دیگران عزیزتر اولا تر واصلح تر خواهد بود. وبقیه که در این دایره قرار نمی گیرند ، چون بر خلاف اصل عمل می کنند ، به دلیلی که پیش خدا هیچ آبرو واعتباری ندارند ، پیش ملت خداجوی وولایتمدار ایران اسلامی هم اعتبار وآبرویی نداشته ونباید از چنین مترود ها ومردود هایی ، در پستهای دولتی ومسئولیتی بکار گرفته شوند .

  « إِنْ يَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [6]»

  « اگر خدا شما را یاری کند ، محال است کسی بر شما غالب آید و اگر به خواری واگذارد آن کیست که بتواند بعد از آن شما را یاری کند؟ و اهل ایمان تنها به خدا ( و قدرت و رحمت او ) باید اعتماد کنند . »

  امیدوارم حضرات اصلاح طلب بیش از این به خود زحمت ندهند وسعی در فریب یک ملت بزرگ نداشته باشند ، واز توهم وخیال پردازی بیرون آیند ، وچشمان خودرا با نگاهی مبصرانه بر روی واقعیت ها بازکنند ، تا امدادهای الهی را در حق این انقلاب الهی ومردم مومن وانقلابی ایران اسلامی ببینند وباور کنند .

  . سید مختار موسوی  [1] ـ قرآن کریم سوره محمد آیه 7

  [2] قرآن کریم سوره حج آیه 40

  [3] ـ فضائل الخمسه ج 3 ص 203 بنقل از صحيح ابن ماجه.

  [4] ـ سنن ترمذی، ج 13، ص 248.

  [5] ـ سنن ابن ماجه، ج ، ص 56.
  [6] ـ قرآن کریم سوره آل عمران آیه160

  تاریخ انتشار: ۰۹:۱۱:۰۳ | پنجشنبه, ۳ / دی / ۱۳۹۴
  اشتراک گذاری

  نظر دهی MOD_AMC_HAS_C1

  Leave a reply

  نام:: فیلد اجباری.
  آدرس رایانامه: غیر فعال
  وبسایت::
  دیدگاه: فیلد اجباری.