rss دسته بندی خوزستان

طرح مقام معظم رهبری در خوزستان پس از ربع قرن هنوز اجرا نشده است/اگر برنج كاری صورت نگیرد اصفهان تا 20 سال آینده به آب نیاز ندارد/انتقال آب از سرچشمه ها كشاورزی خوزستان را نابود می کند

عصر بهبهان :در چند سال گذشته آمار آورد رود خانه كارون 21 میلیارد متر مكعب توسط سازمان آب و برق اعلام شده بود این در حالی است كه اكنون آمار آورد…
نظر0 دوشنبه, ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 پنجشنبه, ۶ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۳ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 یکشنبه, ۲ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 سه شنبه, ۲۸ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 یکشنبه, ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۱۳ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۱۳ / مرداد / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›