rss دسته بندی خوزستان

نظر0 پنجشنبه, ۱۷ / مهر / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 شنبه, ۱۲ / مهر / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 شنبه, ۱۲ / مهر / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 شنبه, ۱۲ / مهر / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۲۴ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›

با فیلتر کردن سایت های ارزشی خدمتی به فرهنگ نکرده ایم/تصمیم گیرنده برای سایت ها و روزنامه ها یک نفر نیست/دولت باید سهم بخش تولید از یارانه را دقیق مشخص کند

بهبهان نیوز :سید شریف حسینی اظهار داشت: وظیفه قانونی هر وزارتخانه کاملا مشخص است تصمیم گیرنده برای سایت ها و روزنامه ها یک نفر نیست بلکه یک…
نظر0 پنجشنبه, ۲۰ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 سه شنبه, ۱۸ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 دوشنبه, ۱۷ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 چهارشنبه, ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›
نظر0 سه شنبه, ۱۱ / شهریور / ۱۳۹۳ در خوزستان توسط عصر بهبهان ادامه خبر ›