• معرفی کتاب اصول و مبانی پرورش و تولید تجاری گل نرگس

    این کتاب توسط مهندس قاسم پور کارشنا س ارشد گیاهان زینتی و کارشناس ارشد فضای سبز شهرداری بهبهان ترجمه و تالیف شده است ،این کتاب حاصل تلفیقی از ترجمه معتبر ترین کتابهای تالیف شده به زبان انگلیسی در خصوص گل نرگس و بیش از بیست سال تجربه و تحقیق در خصوص گیاهان زینتی و گل نرگس توسط نگارنده می باشد

  • مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس :

    عظمت پروژه بیدبلند خلیج فارس در سطح جهانی است

    ربیعی گفت : با بهره برداری از مگا پروژه ملی بیدبلند خلیج فارس می توان روزانه2.5 میلیون دلار به اقتصاد کشور کمک کرد.

اخبار شهرستان